silment
rowis

ico pdf file M. Klimonda "Silment CQ-25 jako alternatywa dla spoiw tradycyjnych" Magazyn Autostrady 8-9/2011 [270 KB]

ico pdf file Stanisław Wilk, Łukasz Wilk "Modernizacja lotnisk w Polsce - wykorzystanie technologii SILMENT", Infrastruktura, 10/2010 [1,7 MB]

ico pdf file Krzysztof Rżanek, "Przebudowa drogi startowej bez konieczności odwoływania lotów", Infrastruktura, 10/2009 [530 KB]

ico pdf file Ewelina Karp, "Spoiwa nowej generacji", Infrastruktura, 5/2010 [2,3 MB]

ico pdf file Stanisław Wilk, Piotr Pacud, "Zastosowanie technologii Silment do budowy sieci kanalizacji", Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie, 6/2010 [2,4 MB]

ico pdf file Ewelina Karp, "Silment drogowe spoiwo stabilizacyjne. Zastosowanie przy realizacji autostrady A1 Sośnica-Gorzyczki", Autostrady, 3/2010 [1,4 MB]

ico pdf file Dobrochna Sajdak-Chudzik, "Grunt to stabilizacja", Infrastruktura, 7/2008 [590 KB]

ico pdf file "Silment CQP-25 -Specjalistyczny cement drogowy", Inżynier Budownictwa, 4/2009 [380 KB]

ico pdf file Dobrochna Sajdak-Chudzik, "4 kilometry w 4 dni", Infrastruktura, 5/2008 [300 KB]

ico pdf file Izabela Zięba, "Nowoczesna technologia na śląskich drogach. Śląski wynalazek: SILMENT", Przegląd Gospodarczy Plus, 3/2007 [210 KB]

ico pdf file Paweł Zalewski, "BUDROMOS - Silment CQ-25", Magazyn Autostrady, 5/2007 [550 KB]

ico pdf file Stanisław Wilk, "Stabilizowanie Silmentem CQP-15", Nowoczesne Budownictwi Inżynieryjne, 3/2008 [180 KB]

ico pdf file Sergiusz Piasecki, "Silment CQP-15 - Specjalistyczne spoiwo drogowe", Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 4/2008 [280 KB]

ico pdf file "Podbudowa stabilizowana bez kruszywa. SILMENT CQ-25 sprawdza się w podbudowie pod nawierzchnię z kostki brukowej.", Autostrady, 11/2006 [4 MB]

ico pdf file A. Jastrząb, "Prezentacja - Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z kostki betonowej metodą stabilizacji gruntu rodzimego z zastosowaniem drogowego spoiwa stabilizacyjnego Silment CQ-25.", Autostrady, 5/2006 [66 KB]

ico pdf file A. Porszke, "Analiza właściwości gruntów stabilizowanych spoiwem SILMENT CQ-25 w różnych warunkach pielęgnacji próbek.", Drogownictwo, 10/2006 [7 MB]

ico pdf file "SILMENT w podbudowach drogowych" (prezentacja) Budownictwo, technologie, architektura "Polski Cement", 2/2004 [1,5 MB]

ico pdf file A. Litwinowicz, P. Graca, Ł. Mielnik, "Spoiwo Silment. Zastosowanie w budownictwie drogowym.", Magazyn Autostrady, 12/2005 [1,5 MB]