silment
rowis

SKŁAD

SILMENT jest sproszkowanym, drobnoziarnistym spoiwem hydraulicznym o własnościach zbliżonych do cementu.

Produkowany jest w odmianie SILMENT CQ-25. Spoiwo to otrzymuje się w wyniku wspólnego przemiału klinkieru cementowego i pucolany przemysłowej typu Q, uzyskując materiał mineralny o wysokim stopniu rozdrobnienia. Dzięki dominującemu udziałowi aktywnej krzemionki uzyskuje się relatywnie szybki przyrost nośności stabilizowanych gruntów, charakteryzując się ponad to wysokimi właściwościami osuszającymi.

ZASTOSOWANIE

Spoiwa SILMENT służą do:

  • Ulepszania podłoża
  • Konstrukcji podbudów
  • Wzmacniania warstw nasypów
  • Budowy dróg leśnych i gruntowych
  • Budowy dróg technologicznych

KORZYŚCI

Mieszanki powstałe przy użyciu spoiw SILMENT wykazują większe od tradycyjnych spoiw właściwości osuszające, są odporne na warunki atmosferyczne oraz nie wykazują tendencji do wtórnego rozmakania, co pozwala w wydatny sposób zintensyfikować prace prowadzone na budowie.

Przyrost nośności stabilizowanej warstwy jest o ok. 30-40% szybszy niż przy użyciu stabilizacji cementem.

Dzięki wysokiej zawartości aktywnej krzemionki powstaje w procesie hydratacji faza CSH, która gwarantuje wyższą wytrzymałość na zginanie stabilizowanej warstwy, co eliminuje powstawanie spękań odbitych.

 

SILMENT CQ-25